Social ansvarlighed

– fra idealisme til forretningsprincip

Helene Tølbøll Djursø og Peter Neergaard

Anmeldelse i Berlingske Tidende den 30. august 2006:

Anmeldelse – Berlingske Tidende

Hvem anbefaler Social ansvarlighed

Børsen d. 2. juni 2006 – af Steen Hildebrandt

“Denne bog må være den mest omfattende og mest ajourførte danske fremstilling om enmet.”

“En virkelig omfattende og interessant dækning og behandling af emnet”

“Bogen er på næsten 400 sider. Meget omfattende, meget bred og samtidig overskuelig og veldisponeret. Det er prisværdigt, at der netop nu udkommer en sådan bog på dansk.

Bogen indskriver sig i en fin dansk tradition for at være med når det drejer sig om nye former for organisering og ledelse.”

Anmeldelse – Børsen

Dan Boyter, formand for Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere

“Jeg glæder mig over at blive ført igennem de mange samtaler med erhvervslivet i denne bog. Samtalerne viser frem for alt, at social ansvarlighed har mange facetter, og at virksomhedernes individuelle forskelle i kultur giver et tilsvarende bredt spektrum af forskellige muligheder for at gribe arbejdet med social ansvarlighed an.”

John Lundsgaard Spar Nord:

Bogen beskriver den store mangfoldighed i tilgang til og praksis med CSR og er derfor samtidig et billede af den kompleksitet der møder dem der arbejder med området. Bogens forskningsmæssige bidrag er, at reducere de mange forskelligheder til en fællesmængde som afslutningsvis danner grundlag for en spændende ide om governance.

Mogens Weinreich SAS Institute:

Jeg er overbevist om, at bogen vil give inspiration til det praktiske arbejde i virksomhederne, og sætte mange vigtige og nødvendige tanker i gang om social ansvarlighed i den gode ledelse.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen:

“Mange danske virksomheder udviser et udstrakt socialt ansvar. Endnu flere kunne gøre det, og jeg vil opfordre dem, der går med overvejelserne til at læse bogen. For den viser den mangfoldighed der er i tilgangen til CSR. Nogen gør det af næstekærlighed. Andre af engagement i samfundet. Og andre igen af kommercielle grunde. Nogen har særlige værksteder for ældre og nedslidte medarbejdere. Andre tager det på sig at hjælpe kriminelle og utilpassede unge ind på en ordentlig løbebane. Hverken motiv eller metode er afgørende. Det afgørende er resultatet. At virksomheden gør en forskel, som hjælper mennesker til et meningsfyldt liv med et arbejde.”

Jobbet Oktober 2006

Hans Jensen, LO:

I diskussionen om bibeholdelse af velfærdsamfundet, indgår den sociale ansvarlighed som et væsentligt element. Derfor er det positivt, at denne bog kan være inspiration til, at arbejdspladserne gør noget ved CSR”, siger Hans Jensen.