Care Consulting indhenter og behandler primært personoplysninger som navn, adresse, personnummer og eventuelt andre oplysninger som for eksempel om dit arbejdsmæssige tilhørsforhold. Careconsulting behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Formål

Dine personoplysninger bruges til at give dig den bedste rådgivning i forbindelse med dit forløb i Care Consulting (karriererådgivning).

Videregivelse af personoplysninger

Care Consulting videregiver kun dine personoplysninger, når lovgivningen eller administrationen af din deltagelse kræver dette, herunder for at sikre, at Care Consulting kan løfte opgaver i tilknytning til dit forløb. Alt det sker i overensstemmelse med dig, da rådgivningen er fortrolig.

Care Consulting kan i visse tilfælde være forpligtet til at videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder såsom SKAT.

Samtykke

Ved din rådgivningsstart indhentes dit samtykke til at:

  1. Care Consulting må behandle personoplysninger som navn, adresse, personnummer og eventuelt andre oplysninger til brug for varetagelsen af dit rådgivningsforløb.
  2. Care Consulting må videregive personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, ansættelsessted, stilling, CV, specialer og til brug for rådføring ved tilknyttede virksomheder, rådgivere og konsulenter.

Periode for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Care Consulting sletter automatisk dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af personoplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en præcis tidsramme for, hvornår personoplysninger slettes.

Sikkerhed

Care Consulting har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende lovgivning.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Care Consulting behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at personoplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet personoplysninger om dig.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Telefon: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk