Karriererrådgivning

Outplacement

Vis ansvarlighed i med- og modgang

En ansvarlig ledelsespolitik, indebærer også det at afskedige medarbejdere på en ordentlig og anstændig måde, bibeholde dem som positive ambassadører for virksomheden og give dem gode betingelser for deres fortsatte arbejdsliv.

Care Consulting har mange års erfaring i skræddersyet rådgivning og sparring, i forbindelse med overgangsfasen fra et job til et andet Care Consulting rådgiver ledere og medarbejdere på alle niveauer og i alle brancher. Der er tale om individuelle og fortrolige forløb, som tilrettelægges uden loft på timer, møder og generel varighed.

Forløbet skræddersyes den enkeltes behov, kompetencer, baggrund og kan omfatte følgende:
- Refleksioner og fakta. Herunder afklaring af kompetencer, motivationsfaktorer, udviklingsområder og fremtidige muligheder.
- Fastlæggelse af jobstrategi.
- Udarbejdelse af præsentationsmateriale (CV, ansøgninger etc.)
- Forberedelse af samtaler samt research af markeder, virksomheder etc.
- Fokus på jobdatabaser, rekrutteringsbureauer/headhuntere – samt sociale medier, som Linkedin etc.
- Aktivering og uddybning af netværk.