Referencer

Vores succeshistorier og klientudtalelser

Schultz Holding A/S
Helene har leveret outplacement services til Schultz og hjulpet de relevante medarbejdere rigtig godt videre. Helene har hurtigt fået etableret en god dialog med medarbejderne og har også hurtigt fået dem tunet ind på de muligheder der ligger i at skulle videre til nye udfordringer.
Mette Kaagaard
CEO Schultz Holding A/S
Pandora
Jeg havde den udsøgte fornøjelse, i forbindelse med min ansættelse som interim HR Director hos Pandora, at gøre brug af Care Consulting v/Helene Djursø i forbindelse med en større afskedigelsesrunde i 2018.
Claus Elsborg
Global HR Business Partner
Leo Pharma
Løbende gennem ens professionelle karriere er det vigtigt med god sparring og rådgivning om valg og fravalg. Det forudsætter indsigts og nærværende rådgivning. Det har jeg til fulde oplevet i mine møder med Helene...
Kristian Lysgaard
Director Head of Global Communication

København Lufthavne

En fantastisk track record i ny-ansættelser og sjældent fleksible rådgivningsforløb er årsagen til, at vi har samarbejdet med Care Consulting i snart 15 år …

… og så får Helene Djursø jo også enormt fine skudsmål for sin professionalisme, fortæller Henrich Krogsgaard, der er personalechef i Københavns Lufthavne A/S. Han mener ikke, at en afskedigelse kan være en god oplevelse, men det kan forløbet herefter, hvis det håndteres rigtigt. Velvidende, at der er masser om buddet, når det gælder outplacement, så kunne han ikke drømme om at bruge andre end Helene Djursø, der har virksomheden Care Consulting. Ifølge ham er hun er alt andet end en standard outplacementkonsulent.
December 2020

Læs here referencen her:

Henrich Krogsgaard
Personalechef
Københavns Lufthavne

Pandora

Jeg havde den udsøgte fornøjelse, i forbindelse med min ansættelse som interim HR Director hos Pandora, at gøre brug af Care Consulting v/Helene Djursø i forbindelse med en større afskedigelsesrunde i 2018.

Den support vi fik som virksomhed og ikke mindst de opsagte medarbejdere var suveræn. De enkelte blev håndteret med stor respekt og professionalisme.

Adskillige af de opsagte kontaktede mig efterfølgende og fortalte kun i rosende ord omkring, hvordan forløbet havde været. Langt de fleste blev via Helene Djursø hjulpet videre til et nyt job efter de var blevet coachet i den rigtige retning i forhold til deres baggrund, kompetencer og udviklingsmuligheder samt ønsker for fremtiden!

Jeg står gerne til rådighed med yderligere uddybning, hvis det ønskes!

----------------------

Claus Elsborg

Global HR Business Partner

Falck Ambulance & Fire

Kunde - Kristian Lysgaard

Løbende gennem ens professionelle karriere er det vigtigt med god sparring og rådgivning om valg og fravalg. Det forudsætter indsigts og nærværende rådgivning. Det har jeg til fulde oplevet i mine møder med Helene, som formår at støtte, vejlede og skubbe, når det er nødvendigt. Og så bringer hun med glæde sit store netværk i spil til gavn for alle. Kan kun anbefales.
August 2018

Kristian Lysgaard
Director Head of Global Communication
Leo Pharma

PANDORA A/S

I highly recommend Helene and Care Consulting as a result-oriented sparring partner. I have worked with Helene on several occasions and each time she has delivered sharp analysis of complicated situations and provided sound coaching to get to the best result from the available options.
April 2014

Jon-Paul Daniel
Vice President, Group Procurement
PANDORA A/S

Georg Jensen

Helene Djursø, Care Consulting har i forbindelse med flere afskedigelsesrunder ydet outplacement bistand til medarbejdere på flere niveauer i Georg Jensen. Det var vigtigt for os, at sikre, at medarbejderne fik den bedst mulige støtte til at komme godt videre i deres karrierer. Helene har med stor integritet, professionalisme og engagement løftet denne opgave og sikret at alle er kommet fint videre. Jeg kan derfor give Helene mine allerbedste anbefalinger.
April 2013

Lotte Bonde Jessen
VP HR Chef
Georg Jensen

Schultz Holding

Helene har leveret outplacement services til Schultz og hjulpet de relevante medarbejdere rigtig godt videre. Helene har hurtigt fået etableret en god dialog med medarbejderne og har også hurtigt fået dem tunet ind på de muligheder der ligger i at skulle videre til nye udfordringer. Medarbejderne er således blevet bragt i en situation med energi og tro på fremtiden og det har betydet at flere har job langt hurtigtere en både jeg og de selv havde turdet drømme om. Helene er vores outplacement partner fra nu af og jeg er sikker på at hun også kommer til at levere andre former for HR ydelser til os. Jeg stiller gerne op til en reference snak om relevant.Mette Agerbæk HR Chef Strålfors Information Logistics A/S.
2013

Mette Kaagaard
CEO
Schultz Holding A/S

Strålfors Information Logistics A/S

Som led i en markedstilpasning har vi i januar 2012 gennemført en organisationsændring, hvor vi desværre var nødt til at sige farvel til nogle af vores medarbejdere. Vi ville gerne gøre en indsats for at hjælpe disse medarbejdere videre i deres karriere, så vi valgte at indgå et samarbejde med Helene Djursø fra Care Consulting vedr. outplacement. Helene har været en meget kompetent sparringspartner for både medarbejdere og virksomhed, og med sit vindende væsen, store engagement og vedholdenhed er det lykkedes hende at hjælpe langt størstedelen af medarbejderne videre – det er vel den bedst anbefaling, man kan få, når man netop arbejder med outplacement.
Januar 2012

Mette Agerbæk
HR Chef
Strålfors Information Logistics A/S

LeasePlan Danmark A/S

Care Consulting har ydet Outplacement assistance til LeasePlan A/S og har herved hjulpet de implicerede medarbejdere godt og professionelt videre. Vi har oplevet en passioneret personlig indsats over for de involverede parter og samtidig har Care Consulting sikret et tillidsfuldt forløb, processen igennem. Vi kan derfor give Care Consulting vores bedste anbefalinger.
Okt 2014

Lars Eegholm
CEO
LeasePlan Danmark A/S

Confex

Da jeg skulle reducere i medarbejderstaben, var det vigtigt for mig samtidig at etablere de bedst mulige vilkår for at komme videre for de involverede!
I den situation var jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at Helene var den rette til opgaven. Resultatet taler også for sig selv: nyt job inden for kort tid! Det vigtigste var dog, at målet blev nået, fordi Helene havde en respekt for, hvornår medarbejderen var klar til at gå i gang med søgeprocessen, var ekstremt fleksibel og skræddersyede sin rådgivning specifikt til medarbejderens behov.

Lars Sander Matjeka
Adm. Direktør
Confex

SAS Cargo maj 2009

I forbindelse med en større afskedigelsesrunde har vi valgt at lade medarbejderne vælge outplacement. De medarbejdere der har taget imod tilbuddet, har på trods af den ulykkelige situation i at blive opsagt fra en virksomhed man har været ansat i gennem mange år, oplevet at de har fået en helt ny indsigt i deres kompetencer og værdi på arbejdsmarkedet. De ser nu en masse muligheder for beskæftigelse i andre virksomheder og brancher og har fået redskaber og sparring til at hjælpe dem godt i mål.

Care Consulting ved Helene Tølbøll Djursø, har derfor udført opgaven med stor professionalisme, stor integritet og til vores fulde tilfredshed.

Jytte Ryde
HR Director
SAS Cargo

DSB

I forbindelse med udarbejdelsen af en CSR strategi i DSB har vi arbejdet sammen med Helene Djursø, CareConsulting. Udarbejdelsen af strategien omfattede en dybdegående analyse hvor de eksisterende CSR aktiviteter i DSB skulle kortlægges og en intern interessentanalyse udarbejdes. Interessentanalysen omfattede en lang række interviews af nøglepersoner og chefer i virksomheden samt koncernledelsen, og formålet var at afdække styrker og konkrete muligheder indenfor CSR-området i DSB.

Vores samarbejde med Helene Djursø har igennem hele forløbet fungeret upåklageligt og Helene har med stor energi og entusiasme gennemført analysen, produceret gennemarbejdede oplæg samt været en yderst kompetent sparringspartner.

Merete Ruager
Kontorchef
DSB

Bygma

Vi skulle have rekrutteret en Human Resource chefstilling indenfor vor koncern, og kontaktede i den forbindelse CareConsulting v/Helene T. Djursø.
Helene T. Djursø gennemførte rekrutteringsprocessen til punkt og prikke og vi fik leveret det aftalte kvalificerede antal kandidater til den aftalte tid, på trods af at der var opsat en relativ stram tidsplan.
Helene T. Djursø udviste stor empati i processen, hvilket gjorde, at processen forløb hurtigt og gnidningsfrit og vi herved opnåede en stor tidsbesparelse.
Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med CareConsulting og kan anbefale dem til lignende opgaver.

Peter H. Christiansen.
Adm. Director
Bygma

R98 A/S

Vi har bragt Helene Djursø fra CareConsulting ind i vores projekt om Sundhed, helt specifikt hvor vi i en enkelt afdeling havde et usædvanligt højt sygefravær. Helene fik hurtigt lavet en analyse med en efterfølgende rapport, som både afdelingslederen og Sundhedsprojektet kan bruge i det videre arbejde med at nedsætte sygefraværet.
Vi har nu bedt Helene om at lave en tilsvarende analyse og rapport for de resterende produktionsafdelinger.
Det er vores opfattelse at Helene arbejder utrolig målrettet og holder fokus på de indsatsområder der er gennemførlige. Det betyder at det materiale vi får leveret, kan bruges direkte og er til stor gavn for både medarbejdere og ledere. Vi er meget optimistiske med det videre forløb, hvor vi i samarbejde med Helene, arbejder på at få nedbragt sygefraværet og samtidig være en social ansvarlig virksomhed.
Jeg kan varmt anbefale Helene Djursø, Care Consulting som samarbejdspartner.

Jytte Ryde
HR chef
R98

SAS Institute A/S

SAS Institute har i flere omgange anvendt Care Consulting i forbindelse med outplacement af afskedigede medarbejdere. Care Consulting har hver gang løst opgaven meget professionelt med en høj grad af empati for de involverede parter. De berørte medarbejdere har alle gennemgået en meget grundig og tilbundsgående proces hos Care Consulting, der har ført til succesfulde genplaceringer. Dette vidner om Care Consultings store erfaring og viden inden for området.
Som kunde har vi altid oplevet en løbende og meget kvalificeret dialog, hvilket har givet os et klart billede af udviklingen i de enkelte opgaver. Fra de berørte medarbejders side har vi desuden kun modtaget positiv feedback på forløbene hos Care Consulting.
Det er derfor naturligt for SAS Institute, at anbefale Care Consulting som en god samarbejdspartner. Vi vil helt sikkert anvende Care Consulting igen, hvis en lignende situation skulle opstå.

Lise Krogh
HR Manager
SAS Institute

LSG Sky Chefs Danmark A/S

Vi har i længere tid i LSG Sky Chefs, arbejdet aktivt med at nedbringe sygefraværet. Vi var nået til et punkt, hvor vi ikke rigtigt kunne komme videre. På det tidspunkt bragte vi Helene Djursø, CareConsulting ind i projektet, og fik derigennem nye input og ideer som gjorde, at vi nu igen kan arbejde konstruktivt og fremadrettet med forløbet. Hun kendetegnes ved, at sætte sig meget grundigt ind i tingene og fremlægger særdeles gennemprøvede og konstruktive løsninger.

Jytte Ryde
Manager Human Resources
LSG Sky Chefs Danmark A/S

Magasin du Nord

Magasin har inden for det seneste år i indkøbsfunktionen gennemgået en større organisationsændring, som desværre medførte en reduktion af medarbejderstaben. I den forbindelse har careconsulting hjulpet Magasin med at sikre en professionel og værdig afslutning på processen. Helene Djursø har rådgivet og sparret med HR-funktionen samtidig med at hun har ydet en individuel tilpasset rådgivning til den enkelte medarbejder. Processen og resultaterne af dette arbejde vidner om en yderst professionel og indlevende arbejdsmetode.
I forlængelse af ovenstående har Magasin valgt at samarbejde med Helene Djursø omkring sygefraværsproblemer i én af vores funktioner. Gennem et struktureret forløb i tæt samarbejde og dialog med funktionschefen og ledelsesgruppen har Helene været med til at sikre en halvering af sygefraværet i funktionen.
Magasin oplever Careconsulting som en yderst professionel samarbejdspartner, der udviser stor forståelse og indlevelse overfor vores virksomheds værdier, kultur og daglige drift. Careconsulting formår med stor respekt for vores virksomheds fundament, at bidrage med tiltag, der understøtter organisationen, driften og vores medarbejderes trivsel.
Set i lyset af bl.a. Helene Djursøs brede vifte af kompetencer vil jeg ved fremtidige behov for ekstern konsulenthjælp ikke have nogen betænkeligheder ved at indgå i et samarbejde med Helene.

Anne van Dassen Müller
Koncernpersonalechef
A/S Th. Wessel og Vett, Magasin du Nord

LSG Sky Chefs Danmark A/S

I forbindelse med en større afskedigelsesrunde i vores virksomhed, på baggrund af den almindelige afmatning indenfor luftfartsbranchen, har Care Consulting ved Helene Djursø, været en utrolig stor hjælp til de af vores kolleger vi har måtte sige farvel til.
Hver enkelt medarbejder har fået lige netop den rådgivning der har passet til ham/hende, og har brugt sparringen til at se nye muligheder. Det har betydet at nogle er kommet i nyt job, andre har valgt at læse videre og andre igen, har valgt at blive selvstændige.
Som samarbejdspartner, har Care Consulting udvist stor flexibilitet, både overfor LSG Sky Chefs såvel som overfor kandidaterne. Det har bl.a. betydet at der er oparbejdet et stort tillidsforhold imellem parterne. Vi har hos LSG Sky Chefs, modtaget mange positive tilbagemeldinger fra kandidaterne, som har oplevet, at det trods den triste oplevelse det er at måtte sige farvel til sit job, har været et positivt forløb.
Vi vil, såfremt vi kommer i en lignende situation, ikke have nogle betænkeligheder, ved at bruge Care Consulting igen.

Jytte Ryde
Manager Human Resources
LSG Sky Chefs Danmark A/S

SAS Commuter

Helene Djursø har fra 2002-2003 med succes varetaget outplacement opgaven for SAS Commuter i forbindelse med afskedigelse af cabin attendants. Den spidskompetence som hun er i besiddelse af med uddannelser og erfaring både fra det sociale område, men også fra HR-området, har været en god kombination i den triste situation en afskedigelse medfører. Det er en kompetence som er særdeles vanskelig at vedligeholde og udvikle indenfor egne rækker.
Hun arbejder målrettet og seriøst og har blandt andet fra 2000 arbejdet med rekruttering, inddragelse i løsninger for den enkelte medarbejder i vanskelige situationer – herunder kontakt til offentlige myndigheder og udarbejdelse af koncepter indenfor medarbejdersamtaler, spørgeskemaundersøgelser og fraværspolitik. Herunder også afholdelse af kurser så lederne bliver trænet i koncepterne.

Helena Jellinek
Vice President
Human Ressource & Internal Services
SAS Commuter

København Lufthavne

Care Consulting har ydet rådgivning og konsulenthjælp til outplacement af opsagte medarbejdere i Københavns Lufthavne siden 2006, både i forbindelse med afskedigelse af en større gruppe medarbejdere i foråret 2009 og også løbende med enkeltpersoner.
Samarbejdet med Care Consulting er fremragende, og vi er yderst tilfredse med den professionelle og kompetente indsats, som Care Consulting har ydet vores medarbejdere, hvoraf langt de fleste er kommet videre i nye jobs.
Care Consulting favner bredt og har både hjulpet højt placerede ledere, specialister og andre typer af medarbejdere videre i arbejdslivet. Evnen til at kunne håndtere meget forskellige typer af medarbejdere er en styrke, vi har sat stor pris på. Vi anvender stadig Care Consulting og Helene Djursø som vores foretrukne partner til outplacement, og det har vi ingen planer om at ændre på. Vi kan klart anbefale virksomheden og Helene til andre, der sætter pris på kompetent, dedikeret no-nonsense samarbejde, der skaber resultater.
April 2013

Peter Hansen
HR Direktør
Københavns Lufthavne

Bygma

I forbindelse med udarbejdelse af Bygma Gruppens første CSR-rapport har vi indledningsvist benyttet os af Helene Djursø, Care Consulting, som konsulent og sparringspartner. Helene har bistået med en dybdegående kortlægning og identificering af virksomhedens CSR-områder, hvilket bl.a. indebar en lang række interviews med nøglepersoner på ledelsesniveau såvel som på direktionsniveau. Resultatet blev præsenteret i en rapport, der gav et gennemskueligt og konkret billede af Bygmas styrker og udfordringer inden for CSR.

Helene har – på sin empatiske og vedholdende tilgang – gennemført den forelagte opgave professionelt og effektivt.

Peter H. Christiansen
Adm. direktør
Bygma